Kursus program

Prøve for hundefører, der efter kursushold ønsker at forsætte på klasse 1.

Øvelserne 1 til 5 starter med hunden på plads.

Øvelserne skal udføreres uden godbidder/bold. (Undtaget i øvelse 1 og 6).Hunden må belønnes efter hver øvelse.

OBS i øvelserne STÅ – SIT – DÆK skal føreren i en af øvelserne efter dommerens valg gå 5 m fra hunden.  De 10 sek. Starter først når føreren er i venteposition.

(Den position dommeren har valgt, gælder for alle hunde på dagen).

Karakter for øvelserne:  GF:  Grov fejl ”ikke bestået”.    MF:  Mindre fejl ”bestået”.

3 Gf ud af de 7 øvelser (prøven ikke Bestået)

Hundefører:

Dato:

Hund:

1.LINEFØRING. (Slalom) Bane med 10 pinde/kegler ca. 1½-2 m afstand  

Øvelsen starter med, at hunden sidder på plads. 

Hunden skal i line villigt følge føreren gennem en bane med 10 pinde/kegler. Linen skal være slap. 

Hundeføreren må bruge godbidder og opmuntre hunden under hele øvelsen.

GF: Linen er konstant stram, og hunden er uopmærksom. 

MF: Linen er stram enkelte gange  

2.Stå: Bane med 3 pinde/kegler ca. 5 m afstand 

På tegn fra dommeren, går føreren 5 meter frem (afstanden er afmærket med

Pinde/kegler) og afgiver en ”stå” kommando til hunden, der føres i line. Hunden skal stå i 10 sek. Føreren må gerne blive ved hunden. På nyt tegn fra dommeren kommander føreren hunden på plads og går fremad (øvelsen slut).

Gf: Hunden står ikke af sig selv. Hunden forlader øvelsen.

Mf: Stram line i stå. Hunden sætter/lægger sig før tiden er gået. Hunden er urolig og flytter sig lidt. Ekstra kommandoer. Hunden sætter/lægger sig når fører kommer ind.

3.Sit:  Bane med 2 pinde/kegler ca. 5 m afstand  

På tegn fra dommeren kommander føreren hunden i sit. Hunden skal sidde i 10 sek. Føreren må gerne blive ved hunden. På nyt tegn fra dommeren kommanderes hunden på ”plads”

Gf: Hunden vil ikke sit. Hunden presses i sit. Hunden forlader øvelsen

Mf: Hunden lægger/rejser sig før tiden er gået. Hunden er urolig eller flytter sig lidt.

Ekstra kommandoer. Hunden rejser/lægger sig når fører kommer ind.

4.Dæk.  Bane med 2 pinde/kegler ca. 5 m afstand 

På tegn fra dommeren kommanderer føreren hunden i dæk. Hunden skal dække i 10 sek. På nyt tegn fra dommeren kommanderes hunden på ”plads”. Føreren må gerne blive ved hunden.

Gf: Hunden vil ikke dække, hunden presses i dæk. Hunden forlader øvelsen.

Mf:  Hunden rejser sig før tiden er gået. Hunden er urolig eller flytter sig lidt.

Ekstra kommandoer. Hunden rejser sig når fører kommer ind.

5.Indkald:

Efter dommerens anvisning fjerner føreren sig 10 meter fra hunden, der enten holdes i halsbåndet af dommeren, eller af føreren forinden bringes til at dække, sætte sig eller stå. Når føreren er kommet i position, vender denne front mod hunden og kalder efter tegn fra dommeren hunden på plads (hundens navn samt kommandoen ”plads” er tilladt- afgivet som en sammenhængende kommando). Efter førerens kommando skal hunden hurtig løbe direkte hen til sin fører og sætte sig på plads ved førerens venstre side.

Gf: hunden flytter sig mere end 2 kropslængder fra en dæk/sit/stå stilling før føreren kalder. Hunden kommer ikke når føreren kalder. Hunden kommer ikke ind til sin fører eller forlader området. 

Mf: Hunden laver en æresrunde inden den sætter sig på plads. Hunden sidder meget skævt. Ekstra kommando.

6.Bæreøvelse.  Bane m. 3 pinde m. ca. 10 skridts afstand + HF’s egen genstand 

Hunden skal kunne opsamle og bære en genstand - og aflevere den til føreren. 

Føreren går eller løber ca. 10 skridt og dumper en bæregenstand, går eller løber ca. 10 skridt mere, vender om, og hunden skal så samle genstanden op og bære den tilbage til startstedet. 

Genstanden afleveres til føreren uden at have berørt jorden.  Det er tilladt at lege med genstanden før øvelsen. 

GF: Hunden samler ikke op og bærer ikke.

MF: Hunden smider genstanden og skal opfordres til opsamling > 1 gang  

7.HILSE:

En venlig fremmed person hilser på føreren. Hunden må ikke hoppe op ad den fremmede. Føreren skal kunne bremse hunden med stemmen, hvis den viser tegn på at ville hoppe op.

Det er føreren og hunden som skal gå hen til personen. efter at de har hilst, skal

F og hund gå væk igen.

GF: Hunden hopper op ad personen og kan ikke bremses med stemmen 

MF: Hunden hopper op og kan bremses med stemmen 

Del siden